Úřední deska

Název oznámení Platnost od–do

Veřejná vyhláška

veřejná projednání návrhu Územního plánu města Brna včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Více informací

25.5.2020-2.7.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Více informací

25.5.2020-10.6.2020

Veřejná vyhláška

veřejné projednání změny Územního plánu města Brna B3/15-CM Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská, upraveného dle § 51 odst. 1 stavebního zákona včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Více informací

25.5.2020-16.7.2020

Záměr obce

prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Více informací

21.5.2020-6.6.2020

Veřejná vyhláška - zrušení veřejného projednávání

Návrhu změny Územního plánu města Brna B3/15-CM Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelaská

Více informací

21.5.2020-6.6.2020

Veřejná vyhláška-oznámení zahájení územního řízení

Stavba společnosti E.On Distribuce, a.s. - 104001787-Brno, K Bukovinám, rekonstrukce VN, NN, DTS II

Více informací

18.5.2020-4.6.2020

Vyhlášení konkurzního řízení

ředitel/ka Základní školy a mateřské školy Brno, Křenová 21,. příspěvková organizace

Více informací

14.5.2020-30.5.2020

Záměr obce

prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Více informací

14.5.2020-30.5.2020

Veřejná vyhláška

Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivu návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

Více informací

11.5.2020-28.5.2020

Veřejná vyhláška

veřejné pro Návrhu změny Územního plánu města Brna B3/15-CM, Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská, upraveného dle § 51 odst. 1 stavebního zákona, včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.

Více informací

7.5.2020-17.6.2020

Vyhlášení konkurzních řízení

Rada města Brna na svém R8/078. zasedání konaném dne 15. 4. 2020 vyhlásila konkurzní řízení na obsazení místa ● ředitel/ka Mateřské školy Brno, Kamenná 21, příspěvková organizace ● ředitel/ka Mateřské školy Brno, nám. SNP 25a, příspěvková organizace ● ředitel/ka Základní školy Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace.

Více informací

17.4.2020-28.5.2020

Veřejná vyhláška

veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna

Více informací

6.4.2020-24.6.2020

předchozí 1 2

Novinky e-mailem