Úřední deska

Název oznámení Platnost od–do

Veřejná vyhláška - o možnosti převzít písemnost

Více informací

24.9.2020-12.10.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změna Územního plánu města Brna B1/16-CM, Areál Jaselských kasáren

Více informací

29.9.2020-15.10.2020

Záměr obce

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Více informací

24.9.2020-12.10.2020

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhy plánů péče

o přírodní rezervaci Břenčák, přírodní památku Kůlny a přírodní památku Na Skalách, k. ú. Kníničky

Více informací

23.9.2020-9.10.2020

Veřejná vyhláška

veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B4/19-CM, MČ Brno-sever, k.ú. Soběšice – rozšíření lesního hřbitova Soběšice včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat ve středu 21. října 2020 v 16:00 hod. v budově Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno, v zasedací místnosti č. 426.

Více informací

21.9.2020-29.10.2020

Zápis ze Zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky VIII/18

Více informací

17.9.2020-2.10.2020

Volby do zastupitelstev krajů 2020

Oznámení o době a místě konání voleb v městské části Brno-Kníničky

Více informací

17.9.2020-5.10.2020

Záměr obce

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Více informací

17.9.2020-5.10.2020

Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí č.9/2020

stavba společnosti E.ON Distribuce a.s. - Brnno, Přehradní, rekonstrukce VN, NN, DTS I

Více informací

17.9.2020-5.10.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Více informací

16.9.2020-2.10.2020

Veřejná vyhláška

veřejné projednání Návrhu změny územního plánu města Brna B3/19-CM, MČ Brno-Kníničky, k.ú.Kníničky - lokalita Ondrova-Rekreační

Více informací

4.9.2020-15.10.2020

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v městské části Brno-Kníničky

Více informací

18.8.2020-5.10.2020

předchozí 1 2