Kninicky.cz - Aktuality kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/ cs Brněnské Dětské Divadlo hledá nové členy, pro doplnění souboru, ve věku od 8 do 15 let kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/brnenske-detske-divadlo-hleda-nove-cleny-pro-doplneni-souboru-ve-veku-od-8-do-15-let Vítání občánků 2020 Kníničky kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/vitani-obcanku-2020-kninicky Rukodělné a keramické kroužky v Kníničkách pro děti i dospělé 2020/2021 kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/pozvanka-na-rukodelne-dilny-podzim-2020 V pátek dne 02.10.2020 bude z důvodu konání voleb do Krajského zastupitelstva budova Úřadu městské části Brno-Kníničky uzavřena. kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/v-patek-dne-02-10-2020-bude-z-duvodu-konani-voleb-do-krajskeho-zastupitelstva-budova-uradu-mestske-casti-brno-kninicky-uzavrena MLADÉ HODY 2020 trochu jinak Srdečně zveme v neděli 5.7.2020 od 10:30 - Mše svatá, u kapličky a od 14:00 - Začátek průvodu, hřiště u tělocvičny. Více informací v příloze. kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/mlade-hody-2020-trochu-jinak Prominutí poplatku z pobytu z moci úřední kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/prominuti-poplatku-z-pobytu-z-moci-uredni Poplatek za komunální odpad v Brně V letošním roce 2020 nastaly pro některé osoby podstatné změny, které jsou podrobně popsány na našich webových stránkách www.brno.cz/odpady. kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/poplatek-za-komunalni-odpad-v-brne Informace o veřejné dopravě v Jihomoravském kraji a Brně omezení provozu v souvislosti s vládním nařízením, doporučení pro cestující související s koronavirem, aj. kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/informace-o-verejne-doprave-v-jihomoravskem-kraji-a-brne Mimořádná opatření vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/mimoradna-opatreni-vzhledem-k-nepriznivemu-vyvoji-epidemiologicke-situace-ve-vyskytu-onemocneni-covid-19 Informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru (2019-nCoV) kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019-ncov Brno kompostuje kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/brno-kompostuje Místní poplatek za komunální odpad v Brně Splatnost do 31. 05. 2020 (v př. přistěhování do Brna po 1.květnu se splatnost odvíjí dle obecně závazné vyhlášky č. 16/2019) kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/mistni-poplatek-za-komunalni-odpad-v-brne Ořez dřevin - EON Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu. kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/orez-drevin-eon Hlášení závad v aplikaci Česká obec Vážení spoluobčané, naše městská část využívá aplikaci Česká Obec, díky které můžete dostávat aktuální informace rovnou do vašeho mobilního telefonu prostřednictvím notifikací, tak že už vám neutečou žádné důležité informace, ať už z běžného dění v městě, nebo o sportovních a kulturních akcích. kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/hlaseni-zavad-v-aplikaci-ceska-obec Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019 v MČ Brno-Kníničky kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/vysledky-voleb-do-evropskeho-parlamentu-konane-na-uzemi-ceske-republiky-ve-dnech-24-05-25-05-2019-v-mc-brno-kninicky Seniorská obálka tzv. I.C.E. karta Naše městská část se zapojila do projektu seniorské obálky. Tzv. I.C.E. karta slouží záchrannému systému pro rychlé získání informací o pacientovi, kterého vyzvedávají v ohrožení života přímo u něj doma. kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/seniorska-obalka Uzavření mostu na ulici Kníničská - objízdné trasy Od 30.3.2019 do 31.8.2019 bude z důvodu rekonstrukce uzavřen most ev. č. 42-001 mimoúrovňové křižovatky Kníničská. Oprava mostu je součástí další etapy výstavby Velkého městského okruhu Brno. Ta má odstranit nechvalně proslulý „špunt“ na Žabovřeské. Čtyřpruhová silnice se tu sbíhá do dvou pruhů a zejména v ranní a odpolední špičce se zde řidiči potýkají s dlouhými kolonami. Objízdné trasy naleznete v příloze. kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/uzavreni-mostu-na-ulici-kninicska-objizdne-trasy Na provozovnu Pošta Partner v Jinačovicích spojenou s obchůdkem s dekoracemi se hledá pracovnice na pozici poštovní manipulantka a prodavačka. Požaduje se seriózní přístup a chuť učit se novým věcem. Nabízí přátelskou atmosféru, příjemné pracovní prostředí a možnost různých druhů úvazků. Podmínky ohodnocení se liší dle druhu zvoleného úvazku. V případě Vašeho zájmu prosím kontaktuje paní Šimkovou na tel. 773 222 659. kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/na-provozovnu-posta-partner-v-jinacovicich Aplikace „Česká Obec“ - Aktuální informace o dění v naší MČ teď nově 
i ve vašem mobilním telefonu Městská část Brno-Kníničky se zapojila do projektu „Česká Obec“. Česká Obec je projekt, mobilní aplikace a jednotné místo, na kterém občané nejen městské části Brno-Kníničky získají rychlé a aktuální informace o událostech ve svém okolí, tj. nejen o své městské části, ale např. i o jiných městských částech, obcích městech, kde se právě nacházejí a tráví volný čas, kde mají svou chalupu, nebo jen o obci, která je zajímá. kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/aplikace-ceska-obec-aktualni-informace-o-deni-v-nasi-mc-ted-nove-i-ve-vasem-mobilnim-telefonu Výsledky komunálních voleb v MČ Brno-Kníničky Pro zobrazení výsledku, klikněte na odkaz. kninicky.eu.kappa.nen.cz/aktuality/vysledky-komunalnich-voleb-v-mc-brno-kninicky-1